FLAT 6【ROOM03】LIVE ACT:HARU NEMURI / Young Kee / Natsuko Nisshoku

FLAT 6【ROOM03】LIVE ACT:HARU NEMURI / Young Kee / Natsuko Nisshoku

live shooting director: KAZMA KOBAYASHI (UUWorks)
camera operator: HISAKI EBISHIKAWA , AKIRA MATSUZAKI
YOUSUKE FUJITA , SEIJIRO NISIMI , MINASAMAZ PARADISE
UDAI NAKAJIMA , KAZMA KOBAYSHI
drone camera operator: YUKI KIMURA

VJ: s a d a k a t a / Humungas

sound rec & mixing engineer: TAKASHI OTA(TARIO_WORKS)
sound rec: ITTA OTSU (Studio Penta)
assistant director: YUSUKE MARUKI

art director: SEIDAI TAKEKOSHI
live part editor: UDAI NAKAJIMA (UUWorks)
English translation: UUWorks
MA: KAIKI KITAGUCHI (MARUNI STUDIO)

director: SASUKE
producer: TAKAHIRO SHIMOYAMA
executive producer: YOSHINOBU TANIZAWA (SME) , MASAKO MASUDA (SME)