Invisible rain / 雨模様のソラリス

Invisible rain / 雨模様のソラリス

Director / 1stCam / Edit: Kazma Kobayashi (UUWorks)
2ndCam: Seijiro Nishimi
Lighting Director: Takumi Toratani
Colorist: Udai Nakajima (UUWorks)
Producer: Ibuki Nakajima
Production Manager: Erika Yamada
Production Assistant: Daiki Watanabe
Hair & Make-up:Aoi Ota(Mk.9),Naoya Kawamura(Mk.9)