JUBEE & Yohji Igarashi 【LIVE VIDEO】 2023.10.27(Fri.) electrohigh Tour

JUBEE & Yohji Igarashi 【LIVE VIDEO】 2023.10.27(Fri.) electrohigh Tour

Director / Cam: KAZMA KOBAYASHI (UUWorks)
Cam / Editor: UDAI NAKAJIMA (UUWorks)
Cam: Yosuke Fujita